Hardcopy 2019.06.07

Hardcopy 2019.06.07

sw4you – 6,7MB – Shareware – Windows
ra khỏi 107 phiếu
4 Stars User Rating
Cưng Pro là công cụ chụp màn hình chuyên nghiệp, dễ sử dụng cho Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000 và XP! Nó có thể chụp hình chữ nhật màn hình khu vực và toàn bộ cửa sổ. Những hình ảnh được chụp có thể được cắt rất dễ dàng và độ sâu màu có thể thay đổi bất kỳ giá trị mong muốn từ trắng đen đến màu sắc thật sự. Hình ảnh có thể được lưu trong tất cả các định dạng lớn tập tin, sao chép vào clipboard, biên tập viên với bất kỳ hình ảnh chỉnh sửa chương trình, in, gửi qua email, vv. Nhiều tùy chọn cho phép tuỳ biến của tất cả các hành động với nhu cầu người dùng cá nhân.

Tổng quan

Hardcopy là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi sw4you.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.037 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Hardcopy là 2019.06.07, phát hành vào ngày 17/07/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

Hardcopy đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 6,7MB.

Người sử dụng của Hardcopy đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Hardcopy!

Cài đặt

người sử dụng 1.037 UpdateStar có Hardcopy cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
sw4you
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản